Rommelmarkt/evenement toevoegen

Voeg een Activiteit (workshop, repair café e.d.), Evenement (open dag, opening winkel e.d.) of een leuke Rommelmarkt (vlooienmarkt, boekenmarkt, kerstmarkt e.d.) toe aan de agenda. Alle aanmeldingen zijn gratis!

Na het invullen van het formulier, worden de gegevens zo spoedig mogelijk bekeken en bij goedkeuring aan de agenda toegevoegd. Je kan op een later tijdstip eenvoudig wijzigingen doorgeven.

1Algemene gegevens

Vul de gegevens zo volledig mogelijk in.


*) Laat de tijden leeg als het evemenent of de activiteit niet aan een tijd gebonden is.

2Locatie

Waar vindt het evenement of de activiteit plaats?

3Aanvullende info

Extra informatie over het evenement of de activiteit.

4Je eigen gegevens

Vul in wie jij bent met eventueel aanvullende gegevens.